เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการ Domain & Hosting กับเรา


  • บริการจด Domain, ต่ออายุ และย้าย Domain ที่เดียวจบ
  • บริการ Hosting คุณภาพสูง เร็ว แรง ไม่มีล่ม
  • UNLIMITED Bandwidth 
  • ใช้ Web Host คุณภาพสูงจาก Cisco เสถียร ไม่มีล่ม
  • Host เร็ว แรง ขับเคลื่อนด้วยพลังของ Quad Core Intel Xeon และ RAM สูงถึง 12 GB พร้อมด้วย Network ขนาด 1 Gbps จาก ISP ของ CAT
  • ดูแลระบบ Web Hosting โดยวิศวกรคอมพิวเตอร์
  • เราเน้นการให้บริการต่อลูกค้าของเราอย่างดี